Wróżby z kart klasycznych są jednym ze sposobów poznania przyszłości, która tak bardzo budzi zainteresowanie w większości z Nas. Są bardzo popularnym rozwiązaniem, a kupno kart jest możliwe praktycznie wszędzie – w stacjonarnych sklepach ezoterycznych, Internecie, czy na serwisach aukcjowych. Wróżby z kart klasycznych są najtrudniejsze, ponieważ czasami wymagają dużej ilości praktyki oraz umiejętności czytania kart I ich wzajemnego powiązania. Ważny tutaj jest dominujący kolor w rozkładzie: Król oraz Walet zawsze oznaczają mężczyznę, natomiast Dama kobietę. Dodatkowo osoba wróżąca przypisuje sygnifikator, czyli kartę reprezentującą osobę, której właśnie wróżymy.

Wróżba z jednej karty klasycznej

Ta prosta technika wróżenia z kart klasycznych pomoże odpowiedzieć na konkretnie zadane pytanie, które otrzyma osoba wróżąca. Po wypowiedzeniu go wyciągana jest jedna karta z talii, a odpowiedź odczytywana jest na podstawie rozczytania wartości oraz koloru karty. To od nich będzie zależeć informacja o tym, czy życzenie się spełni, nie spełni lub prawdopodobnie się spełni. Pamiętajmy, że musimy zwrócić uwagę na kartę, która wypadnie podczas tasowania, ponieważ to ona będzie stanowić odpowiedź na konkretnie zadanie pytanie.

Postawienie pasjansów

Jest to najprostsza metoda wróżenia z kart klasycznych. Praktycznie każdy jest w stanie ją wykonać bez zbędnych problemów. Wystarczy posiadanie odpowiedniej talii kart. Przed samym rozłożeniem pasjansa musimy zadać konkretne pytanie I mocno się na nim skupić. Bardzo prosto odczytać odpowiedź – kiedy pasjans ułoży się w całość oznaczać to będzie pomyślną odpowiedź, jeżeli jednak nie powiedzie się Nam to – niekorzystną. Jednoznaczność odpowiedzi na “tak” lub “nie” często nie jest wystarczającą, dlatego też niektóre rodzaje pasjansów przekazują informacje, pozwalają dokonać nawet wyboru lub mogą wskazywać, czy Nasze życzenie zostanie spełnione lub nie. Nieznajomość znaczenia poszczególnych kart nie będzie Nas blokować w poznaniu odpowiedzi na zadane pytanie – w pasjansie taka wiedza w ogóle nie jest nam potrzebna, co jest ogromną zaletą.