Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w momencie niezdolności pracownika do świadczenia pracy. Może być wystawione zarówno w przypadku okresowego przeziębienia lub niewielkiego uszkodzenia ciała, jak i w trakcie leczenia chorób przewlekłych, jeśli rekonwalescencja uniemożliwia świadczenie pracy. Jednak wiele osób nie zdaje sobie z prawnych konsekwencji świadczenia L4. Przedstawiamy 5 najczęściej zadawanych pytań, które dotyczą pracowników ubiegających się o zwolnienie lekarskie!

1. Jak uzyskać zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie uzyskać można na wizycie u lekarza, obecnie również poprzez kontakt telefoniczny. Lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta oraz wypełnia elektroniczny druk, który wysyłany jest od razu do odpowiednich służb. Obecnie nie ma konieczności dostarczania lub wysyłania oddzielnych pism do Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych lub bezpośrednio do pracodawcy, jednak należy go poinformować o fakcie uzyskania zwolnienia lekarskiego. Podczas wizyty lekarskiej uzyskać można również skierowania na dodatkowe badania oraz dodatkową pomoc – elektroniczna recepta oraz poświadczenie wykonywania badań pozwalają na “ochronę” pracownika w trakcie możliwej kontroli pracowników ZUS-u.

2. Jak L4 wpływa na wynagrodzenie?

Większość zwolnień lekarskich uprawnia do uzyskania 80% wynagrodzenia za czas, w którym pracownik przebywa na L4. Wyjątkiem są wszelkie schorzenia i urazy, które powstały w miejscu pracy w trakcie wykonywania obowiązków. Wówczas pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje pełne wynagrodzenie mimo niezdolności do pracy. Drugim wyjątkiem są kobiety w ciąży, które podczas jej trwania przebywają na zwolnieniu – również one uprawione są do otrzymania 100% wynagrodzenia.

3. Kto wypłaca wynagrodzenie w trakcie zwolnienia?

Pierwsze 33 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim uprawniają pracownika do otrzymania wynagrodzenia chorobowego, które wypłacane jest przez pracodawcę. Jeśli choroba wymaga dłuższego pozostania w domu, wypłacany jest tzw. zasiłek chorobowy – wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca w przypadku, gdy zatrudnia on więcej niż 20 pracowników.

4. Jak oblicza się kwotę zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacany jest na podstawie obliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich dwunastu miesięcy. W jego skład wchodzi nie tylko podstawowa pensja, ale różnego rodzaju dodatki np. premie i prowizje.

5. Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na L4 tylko w wyjątkowych przypadkach. Pierwszym z nim jest długotrwała choroba, która uniemożliwia świadczenie pracy (3 miesiące nieobecności u pracowników, którzy pracują mniej niż 6 miesięcy, a w przypadku pracowników, którzy pracują dłużej u jednego pracodawcy – gdy pracownik choruje dłużej niż możliwość pobierania zasiłku chorobowego). Pracodawca ma również możliwość zwolnienia pracownika, który wyjątkowo często uzyskuje L4 lub gdy istnieje podejrzenie nadużyć z tego tytułu.